Tshililo Ronald Ramabulana appointed Chairperson

Tshililo Ronald Ramabulana brings a wealth of experience to Chair the South African Wine Industry Transformation Unit Board

The South African Wine Industry Transformation NPC (SAWITU) is pleased to announce the appointment of Mr. Tshililo Ronald Ramabulana as Board Chair with immediate effect. Mr. Ramabulana brings to the position more than 2 decades of expertise in the agricultural sector.

With a Master’s Degree in Agricultural Economics, Ramabulana previously served as CEO of the National Agricultural Marketing Council, in which capacity he worked closely with the Ministry on aspects including marketing, exports, competitiveness and transformation. In this capacity he was instrumental in setting up various industry-related organisations.

He is currently the CEO of a subtropical fruit and vegetables drying company based in the Limpopo Province. He also serves on numerous sector specific boards, and chairs the Onderstepoort Biological Products Limited and Hortfin Boards. He also serves on the Boards of Citrus Growers Development Company, Terrasan Group and Montagu Droogbane (Pty) Ltd.

“I am humbled at the opportunity to Chair this dynamic and diverse Board at this juncture, where I can pursue my passion for both agriculture and transformation. Especially during these challenging times, the call of the hour for SAWITU has become increasingly acute. We have our work cut out for us,” said Ramabulana.

In welcoming Ramabulana to the position, the SAWITU’s Transformation Operations Manager Wendy Petersen said, “We are excited at working with Mr Ramabulana in the pursuit of our objectives. Aside from his very valuable knowledge and experience of the agricultural sector and of the transformation landscape, he also brings to the Board his expertise in governance and the regulatory framework.”

Outgoing Chair of the SA Wine Industry Transformation Unit Board, Joyene Isaacs added, “We are delighted that Mr. Ramabulana will now head up the Board, and are confident that he will further our objectives vigorously, inheriting as he has, a well-run, well-governed industry organisation.”

As an independent Chairperson, Ramabulana will be responsible for managing the various stakeholder representatives that comprise the Board and working toward a combined objective


Tshililo Ronald Ramabulana bring as Voorsitter ’n magdom kennis na die Raad van die South African Wine Industry Transformation Unit

Die South African Wine Industry Transformation Unit NPC (SAWITU) kondig graag aan dat mnr. Tshililo Ronald Ramabulana met onmiddellike ingang as Raadsvoorsitter aangestel is. Mnr. Ramabulana dra sy kundigheid van meer as 2 dekades in die landboukundige sektor tot die posisie by.

Met ’n meestersgraad in Agri-besigheidsbestuur, was Ramabulana voorheen Hoof Uitvoerende Beampte van die National Agricultural Marketing Council. In hierdie rol was hy, in noue samewerking met die Ministerie, betrokke by verskeie aspekte wat bemarking, uitvoere, mededingendheid en transformasie ingesluit het. Hy het in hierdie hoedanigheid deel gehad aan die totstandkoming van verskeie organisasies wat met die industrie verband hou.

Tans is hy die Hoof Uitvoerende Beampte van ’n subtropiese vrugte- en groentedrogingsmaatskappy wat in Limpopo gestasioneer is. Hy dien ook op verskeie rade in die sektor, en is Raadsvoorsitter van Onderstepoort Biological Products SOC Ltd en Hortfin. Voorts dien hy op die rade van CGA Growers Development Company, TerraSan Group en Montagu Droogbane (Pty) Ltd.

“Ek voel oorweldig deur die geleentheid om op dié tydstip as Voorsitter van so ’n dinamiese en diverse Raad te dien waar ek my passie vir beide landbou en transformasie kan uitleef. Veral In hierdie uitdagende tyd word die beroep wat op SAWITU gedoen word al dringender. Ons het ’n belangrike taak voor ons,” sê Ramabulana.

Met Ramabulana se verwelkoming, het SAWITU se Transformasie Bedryfsbestuurder, Wendy Petersen, gesê: “Ons is opgewonde om saam met mnr. Ramabulana te kan werk om ons doelwitte na te streef. Afgesien van sy uiters waardevolle kennis en ondervinding in the landbousektor en op transformasiegebied, bring hy ook sy kundigheid in bestuur en die regulatoriese raamwerk saam met hom.”

Die uitgaande Voorsitter van die Raad van die SA Wine Industry Transformation Unit, Joyene Isaacs, het bygevoeg: “Ons is verheug dat mnr. Ramabulana nou die Raad gaan lei, en is vol vertroue dat hy ons doelwitte naarstiglik gaan bevorder deur middel van ’n organisasie in ’n industrie wat goed bedryf en bestuur word.”

As onafhanklike Voorsitter, sal Ramabulana daarvoor verantwoordelik wees om die verteenwoordigers van die onderskeie belangegroepe waaruit die Raad saamgestel is, te bestuur en ’n gesamentlike doelwit na te streef.

Share this post