The Wine Arc built on strong character and values

Afrikaans version follows after English 

The recently announced brand home for black-owned wine brands, which will be hosted in the Tasting Room and Cellar Complex at the Agricultural Research Council’s Nietvoorbij Campus in Stellenbosch, will be called The Wine Arc.

The name emphasizes the strong character and values of the SA Wine Industry Transformation Unit (SAWITU) and the wine brands that will be participating in this initiative.

The Wine Arc brand also demonstrates unity, strength, quality and consistency and brings together people of all cultures.

“The Wine Arc is a symbol of hope and revival for our wine brands, especially amidst the devastating global pandemic and numerous bans on alcohol sales in South Africa”, says Wendy Petersen, Operations Manager of SAWITU.

“The authenticity of the brand name was important to us”, says Petersen.  “We wanted it to differentiate black-owned brands in the wine industry, unite them as a collective and enable them to build their own legacy based on their culture and background”.

“We also see The Wine Arc as a home of South Africa’s wine industry transformation and not only the home of black-owned brands”, says SAWITU board member, Khumbuzile Mosoma.

The Wine Arc is a vehicle to grow a strong business platform for the individual brands, give them greater access to markets and e-commerce facilities and to reach consumers in an attractive lifestyle setting.  It is also a creative innovation hub for entrepreneurs and young winemakers to grow and become more sustainable.

“Good things take time, and although we are excited for the brands to move into The Wine Arc, we first have to make sure that everything is in place and works perfectly”, says Petersen.  “We will open in time for the tourist season and look forward to welcome local and international guests to our beautiful new ‘home’”.

END

The Wine Arc is gebou op sterk karakter en waardes

Die handelsmerktuiste vir wynhandelsmerke in swart besit wat onlangs aangekondig is en in die Proelokaal en Kelderkompleks van die Landbounavorsingsraad se Nietvoorbij kampus gehuisves gaan word, heet The Wine Arc.

Die naam beklemtoon die sterk karakter en waardes van die Suid-Afrikaanse Wynindustrie Transformasie-eenheid (SAWITU) sowel as die handelsmerke wat aan hierdie inisiatief gaan deelneem.

The Wine Arc handelsmerk demonstreer ook eenheid, sterkte, kwaliteit en konsekwentheid en bring mense van alle kulture bymekaar.

The Wine Arc is ‘n simbool van hoop en herlewing vir ons wynhandelsmerke, veral te midde van die verwoestende globale pandemie en die vele beperkings op alkoholverkope in Suid-Afrika”, sê Wendy Petersen, Operasionele Bestuurder van SAWITU.

“Die egtheid van die handelsnaam was belangrik vir ons”, sê Petersen.  “Ons wou hê dat dit wynhandelsmerke in swart besit in die bedryf onderskei, hulle as ‘n kollektief verenig en hulle in staat stel on hul eie nalatenskap op grond van hul kultuur en agtergrond te bou.”

“Ons sien ook The Wine Arc as ‘n tuiste van Suid-Afrika se wynindustrie transformasie en nie net ‘n tuiste vir wynhandelsmerke in swart besit nie”, sê SAWITU raadslid, Khumbuzile Mosoma.

The Wine Arc is ‘n voertuig om ‘n stewige besigheidsplatform vir individuele handelsmerke te laat groei, dit gee groter toegang tot markte en e-handelfasilitiete en hulle kan verbruikers in ‘n aantreklike leefstylomgewing bereik.  Hierdie is ook ‘n middelpunt vir kreatiewe innovasie vir entrepreneurs en jong wynmakers om te groei en meer volhoubaar te word.

“Goeie dinge neem tyd, en alhoewel ons baie opgewonde is vir die handelsmerke om in The Wine Arc in te beweeg, moet ons eers seker maak dat als in plek is en perfek werk”, sê Petersen.  “Ons sal betyds oopmaak vir die toeristeseisoen en sien daarna uit om plaaslike en internasioenale besoekers by ons pragtige nuwe ‘tuiste’ te verwelkom”

Share this post