Khumbuzile Mosoma adds huge value to wine industry transformation unit

Please note Afrikaans version follows English text

Khumbuzile Mosoma has been appointed as the National Agricultural Marketing Council (NAMC) representative board member for the South African Wine Industry Transformation Unit (SAWITU) from July 2021.

Masoma, who previously occupied various positions in both the public and private sectors, is currently the senior manager for Agribusiness Development at the NAMC.  She brings a wealth of expertise in the fields of agribusiness development, market access, transformation, economics, research and finance, which will greatly contribute to the advancement of the transformation strategies and programmes for the wine industry.

Masoma holds a Master of Science degree in Agricultural Economics and is currently studying for her PhD in Economics.  She serves on various committees within the NAMC structure and is also a board member of the Mohair Empowerment Trust since 2014.

“With my key skills and knowledge, my contribution to SAWITU will include the designing of transformation projects that create a positive impact in terms of job creation, food security and sustainable rural economies whilst ensuring compliance to agricultural transformation guidelines”, says Masoma.

“Khumbuzile has an exemplary track record in identifying opportunities that inspire strategic business growth.  Her high energy levels and innovative nature will give new momentum to our transformation objectives”, says Ronald Ramabulana, chairperson of SAWITU.

“We welcome her to the board of SAWITU and thank the outgoing board member, Prof Diale Rangaka, for his service over the past five years and his valuable contribution to the transformation of the wine industry.”

Khumbuzile Mosoma voeg groot waarde toe tot wynbedryf se transformasie-eenheid

Khumbuzile Mosoma is vanaf Julie 2021 as die Nasionale Landboubemarkingsraad (NLBR) se verteenwoordiger vir die Suid-Afrikaanse Wynindustrie Transformasie-eenheid (SAWITU) aangestel.

Masoma, wat voorheen verskeie posisies in beide die openbare en private sektor beklee het, is tans die senior bestuurder vir Agribesigheidsontwikkeling by die Nasionale Landboubemarkingsraad.  Sy bring ‘n magdom kundigheid op die gebied van landboubesigheidsontwikkeling, marktoegang, transformasie, ekonomie, navorsing en finansies, wat grootliks sal bydra tot die bevordering van die transformasiestrategieë en -programme vir die wynbedryf.

Masoma het ‘n Meestersgraad in Landbou-ekonomie en studeer tans vir haar PhD in Ekonomie.  Sy dien op verskeie komitees binne die NLBR-struktuur en dien ook sedert 2014 op die raad van die Sybokhaarbemagtigingstrust.

“Met my sleutelvaardighede en kennis sal my bydrae tot SAWITU die ontwerp van transformasieprojekte insluit, wat ‘n positiewe impak sal maak ten opsigte van werkskepping, voedselsekerheid en volhoubare landelike ekonomieë, terwyl dit voldoening aan landboutransformasieriglyne verseker,” sê Masoma.

“Khumbuzile het ‘n uitstaande rekord ten opsigte van die identifisering van geleenthede wat strategiese sakegroei inspireer. Haar hoë energievlakke en innoverende aard sal nuwe momentum aan ons transformasiedoelwitte gee”, sê Ronald Ramabulana, voorsitter van SAWITU.

“Ons verwelkom haar by die raad van SAWITU en bedank die uittredende raadslid, prof Diale Rangaka, vir sy diens oor die afgelope vyf jaar en sy waardevolle bydrae tot die transformasie van die wynbedryf.”

Share this post